معرفی پویا طب زکریا

شرکت پویا طب زکریا از پیشگامان ارائه سیستم یکبار مصرف ساکشن در ایران می باشد و تا کنون بسیاری از مراکز درمانی سراسر کشور توسط این شرکت به سیستم یکبار مصرف ساکشن تجهیز شده اند. از جمله بخش های تجهیز شده می توان به اتاق عمل ، ICU و.. اشاره نمود.

معرفی پویا طب زکریا

شرکت پویا طب زکریا از پیشگامان ارائه سیستم یکبار مصرف ساکشن در ایران می باشد و تا کنون بسیاری از مراکز درمانی سراسر کشور توسط این شرکت به سیستم یکبار مصرف ساکشن تجهیز شده اند. از جمله بخش های تجهیز شده می توان به اتاق عمل ، ICU و.. اشاره نمود.